ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ

2009-08-19 18:17

Σε όλο τον κόσμο εκατομμύρια ανθρώπων ασκούν την ορειβασία και  την αναρρίχηση. Σε πολλές χώρες τα αθλήματα βουνού έχουν γίνει σημαντικός παράγοντας της καθημερινής ζωής.

Σπάνια κάποια άλλη δραστηριότητα περιλαμβάνει τόσο μεγάλο φάσμα κινήτρων όπως τα αθλήματα του βουνού. Αυτά δίνουν την ευκαιρία στους ανθρώπους να εκπληρώσουν προσωπικούς στόχους και να ακολουθήσουν μια δραστηριότητα με νόημα που διαρκεί για όλη τους τη ζωή. Τα κίνητρα για να παραμείνει κάποιος ενεργός στα βουνά και στους βράχους ποικίλουν από τα οφέλη για την υγεία, την ευχαρίστηση της κίνησης, την επαφή με τη φύση καθώς και τα κοινωνικά κίνητρα μέχρι τη μαγεία της εξερεύνησης και της περιπέτειας.

Η αναρρίχηση, δηλαδή η προώθηση πάνω στο βράχο χρησιμοποιώντας τις τυχαίες εσοχές και προεξοχές του, με σκοπό την κατάκτηση μιας κορυφής, την υπερνίκηση ενός δυσκολότερου περάσματος ή την απόλαυση της αρμονίας των κινήσεων, αποτελεί μια από τις πιο δημοφιλείς μορφές ορειβασίας. Ένα από τα σημαντικότερα θέλγητρα της αναρρίχησης είναι η πρόκληση του βράχου, για μια αναμέτρηση με τον ίδιο μας τον  εαυτό.

Η πρώτη ανάβαση μιας διαδρομής είναι μια πράξη δημιουργίας. Πρέπει τουλάχιστον να επιχειρείται με τον καλύτερο τρόπο, συμβατό προς τις παραδόσεις της περιοχής και να δείχνει την υπευθυνότητα απέναντι στην τοπική αναρριχητική κοινότητα και τις ανάγκες των μεταγενέστερων αναρριχητών.

 Η αναρριχητική εκπαίδευση είναι σωστό να προάγει μια όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη εικόνα της δραστηριότητας. Θα πρέπει να περιλαμβάνει την εκμάθηση όλων των αναρριχητικών τεχνικών και μεθόδων. Επίσης θα πρέπει να συμβάλλει στη σωστή κατανόηση της ιστορίας, του περιβάλλοντος και της ηθικής της αναρρίχησης. Πάνω απ’ όλα όμως η εκπαίδευση θα πρέπει να προωθεί την ανάπτυξη της σύνεσης, αυτάρκειας, αυτοπεποίθησης και προσωπικής ευθύνης.

Η αναρρίχηση είναι ένα επικίνδυνο άθλημα. Την αλήθεια αυτή είναι σωστό να συνειδητοποιήσει ο κάθε εμπλεκόμενος και να μεριμνήσει για την προσωπική του ασφάλεια.

Οι αναρριχητικές διαδρομές βαθμολογούνται με μια κλίμακα δυσκολίας, η οποία μας παρέχει τη δυνατότητα να διαπιστώσουμε άμεσα την πρόοδό μας και να επιζητούμε δυσκολότερες προκλήσεις μέσα από μια διαρκή διαδικασία προσωπικής αναζήτησης και βελτίωσης των δυνατοτήτων μας.

Πέρα βέβαια από τις προσωπικές επιδιώξεις, η αναρρίχηση είναι ένα ιδιαίτερα κοινωνικό άθλημα. Από το σχοινοσύντροφό μας κρέμεται η ζωή μας. Και μέσα από τη διαδικασία της αναρρίχησης αναπτύσσονται συνήθως ισχυροί δεσμοί φιλίας. Πάνω απ’ όλα όμως η αναρρίχηση οδηγεί στις κορυφές, Σ΄ αυτές τις απρόσιτες, αιχμηρές απολήξεις των ονείρων και των οραματισμών.

 

Φωτιάδης Γιώργος